ayam naga mangsa sisik ubed

Ayam Naga Mangsa Dengan Sisik Ubed Yang Sangat Langka

Ayam Naga Mangsa Dengan Sisik Ubed Yang Sangat Langka, Dalam dunia perayaman ada banyak sekali jenis sisik kaki ayam yang masuk dalam daftar ayam katuranggan….

Continue Reading...